Проектът е насочен към ученици и учители в средните училища.


Ще бъдат разработени учебни материали и платформи за електронно онлайн обучение.

В края втората проектна година ще се проведе международна конференция за разпространение на новите учебни програми и инструменти, както и на всички интилектуални продукти.

Мобилности

Обмен на ученици ще бъде осъществен в три страни-партньори – България, Турция и Португалия, с цел тестване на новосъздадените учебни инструменти и/или учебни модули.

2015 -

ПОРТУГАЛИЯ

2015 -

ТУРЦИЯ

2016 -

БЪЛГАРИЯ

Прочети повече

Интелектуални продукти

  • Сравнително проучване и анализ - изготвяне на аналитичен рапорт;
  • Учебна програма;
  • Уеб директория – създаване на отворен ресурс с база данни;
  • Обучителен инструментариум;
  • Кариерен план;
  • Ръководство за обучение;
  • Online Resume Creator;
  • Онлайн платформа;
  • Притежавам ли твърди/меки умения?

  • Прочети повече