Учители работещи в проекта


  • Ася Бояджиева - Пенкова - Директор - Отговаря за мониторинг и контрол на проекта;
  • Надежда Стойчева - Счетоводител - Отговаря за финансовите операции;
  • Илия Вълчев - Педагогически съветник - Отговаря за координиране на дейностите на проекта. Съблюдава и конторлира сроковете за изпълнение на проектните дености. Мониторинг на извършените дейности. Анимиране на проектни продукти; Проучвания и оценка на извършените дейности.
  • Надя Милушева - Учител по английски език - - Лице за контакти. Международна комуникация. Превод;
  • Екатерина Бонева - Дамянова - Учител по информационни технологии - Отговаря за създаване на инелектуални продукти;
  • Десислава Кирякова - учител по английски език - Международна комуникация. Превод;
  • Наталия Станкова - учител по английски език - Превод;
  • Богдана Костадинова - Учител по счетоводни дисциплини - Обучение на ученици;
  • Янка Стоянова - Учител по история и цивилизация - Обучение на ученици;

Ученици включени в проекта


Франческа Стефанова Анри - 9 а клас

Атанас Тихомиров Кутев – 9 а клас

Викторио Кирилов Миладински - 9 а клас

Ива Робертинова Кирова - 9 в клас

Елена Желева Василева -9 в клас

Симона Руменова Меркова - 9 в клас

Беатрис Василева Василева -9 в клас

Илияна георгиева Олева - 9 в клас

Моника Александрова Алексова - 9 в клас

Лъчезар Георгиев Чорбаджиев -9 в клас

Илиян Николаев Манов - 9 в клас

Анастасия Петрова Войнишка - 9 в клас

Мария Атанасова Каймаканова - 9 в клас

Гергана Благоева Димова - 9 в клас

Даниела Любомирова Димитрова - 9 д клас

Емануела Костадинова Керенчева - 9 е клас

Кристин Бисерова Митрева - 10 б клас

Силвия Красимирова Ангелова - 10 б клас

Теодора Николаева Димитрова - 10 б клас

Теодора Красимирова Стоянова - 10 б клас

Роза Красимирова Георгиева - 10 б клас

Мария Ангелова Китанова - 10 б клас

Борислава Иванова Шаламандова - 10 б клас

Лили Славейкова Иванова - 10 б клас

Спасимира Николова Геранова - 10 б клас

Мартина Кирилова Данчова - 10 б клас

Емил Иванов Трендафилов - 10 б клас

Тодор Димитров Сирлещов - 10 б клас

Надежда Димитрова Дръменова - 10 в клас

Аксиния Александрова Йорданова - 10 в клас

Ралица Благоева Зулямска - 10 в клас

Марио Бисеров Гемов - 10 г клас

Християн Иванов Стоянов - 10 г клас

Мирослав Михайлов Иванов - 10 г клас

Гергана Атанасова Чифутова - 9 в клас

Вероника Атанасова Миткова - 9 в клас